Obsah košíku

Obchodní podmínky

I. Všeobecně

1. Zákazník učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firmy

Lunettes optika, s. r. o.,
28. Října 49/23,
702 00 Ostrava,
IČO 25391615,
DIČ CZ25391615

a jejích zákazníků – nakupujících na stránkách https://eshop.lunettes.cz/.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka. Firma Lunettes optika, s. r. o. (dále jen "prodávající") se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

III. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží smluvnímu dopravci nebo místo osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím emailem.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě chyby při specifikaci údajů v katalogu a ceny. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V. Cena a platba

1. Ceny uvedené v katalogu zboží jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Pokud hodnota objednávky přesáhne 1.500,– Kč, k ceně nebude připočítáváno poštovné. Balné se neúčtuje.

2. Platbu je možné provést pouze bezhotovostně nebo na pobočce a to v hotovosti nebo platební kartou. Není možné platit prostřednictvím benefitů či sodexho poukázkami.

VI. Dodací lhůta

1. Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako „Dodací lhůta“ od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Obvyklá dodací lhůta je 10 dní.

VII. Doprava a cena za dopravu

1. Doprava zboží je realizována balíkem společnosti GLS. Pokud zákazník hradí zboží dobírkou, stojí doprava 139,- Kč. V případě, že zákazník platí převodem na účet, dopravné činí 89,- Kč.

2. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VIII. Záruka a servis

1. Na zboží prodávané na serveru https://eshop.lunettes.cz/ se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

3. Vracení vadného zboží lze osobně v jakékoliv pobočce LUNETTES Optika s.r.o. Seznam prodejen je uveden na internetových stránkách lunettes.cz. Případně zaslat na adresu:

Lunettes optika, s. r. o.,
28. Října 49/23,
702 00 Ostrava,

4. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace budou zákazníkovi náklady spojené s reklamací refundovány.

5. Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu a podrobný popis závady.

6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný se stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Vrácení zboží

1. Zákazník https://eshop.lunettes.cz/ má právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

2. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním pouzdru poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu s číslem účtu, na který máme peníze poukázat. Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) zprávy o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Peníze vracíme i za poštovné k zákazníkovi i zpět. Dopravné od zákazníka k nám hradíme paušální částkou 40,– Kč. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vracíme na adresu odesílatele.